Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Voldspolitik på Læsø Skole

Voldspolitikken skal medvirke til at sikre et sundt studie- og arbejdsmiljø for alle på Læsø Skole og i Læsø Børnehus.
Voldspolitikken skal:


· Forbedre sikkerheden på/i institution/skole/arbejdspladsen
· Forebygge voldssituationer
· Reducere antallet af voldsepisoder
· Flytte bevidstheden fra, at vold er et privat problem til et arbejdspladsproblem
· Sikre, at de ansatte er bekendt med handlemuligheder i forbindelse med episoder med vold eller trussel om vold
· Medvirke til, at den individuelle grænse respekteres
· Mindske konfliktniveauet
· Sikre en ordentlig omgangstone


Der henvises i øvrigt til undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Definition: 
Begrebet ”vold” i voldspolitikken omfatter: Fysisk vold, trusler om vold, psykisk vold, grov chikane, sexchikane og anden krænkende adfærd.

Læs mere: Klik på linket nedenfor.

Dokumenter